Переход: Главная Человек .doc

Приложение 8

Временные поправки к действующим законам
Звернення до законодавців

Шановні законодавці!

Сьогодні більшість політиків всіх країн і рангів посилено експлуатують благородну ідею соціальної справедливості і роздають щедрі обіцянки у боротьбі за голоси виборців до приходу до влади. А прийшовши до влади, як правило, не роблять нічого суттєвого для виконання своїх обіцянок. Причини невиконання бувають різними – від небажання до незнання. Остання причина може бути подолана розробкою і широким обговоренням різних ідей по удосконаленню суспільних відносин. Одна з них пропонується Вашій увазі. Ця ідея видається заслуговуючою уваги, бо нічого кращого за два з лишком десятиліття з часу її першого формулювання не знайдено. І крім кількох схвальних відгуків справа далі не пішла. Тому потрібна Ваша особиста оцінка для подальшого вирішення долі цієї ідеї.

Ідея заключається в суттєвій зміні соціально-психологічних відносин між основними класами суспільства (сьогодні це "експлуататори" і "експлуатовані") шляхом жорсткої законодавчої прив’язки права на доходи кожної особи-члена суспільства до кількості обслуговуваних (утримуваних) нею інших осіб-партнерів через певну схему податків.

Це Майже автоматично приведе до так званого "соціального примирення", бо перетворить всіх капіталістів з загальновизнаних експлуататорів-здирників і кровопивць та спекулянтів-шахраїв на звичайних організаторів виробництва і керівників-годівників обслуговуваних ними груп населення, а решту громадян – з постійних об'єктів експлуатації та шахрайства на бажаних партнерів по суспільству, багато з яких взагалі зможуть не працювати завдяки уже досягнутому рівню науки і техніки. З дальшим розвитком науки і техніки капіталіст все менше буде зацікавлений в роботі своїх партнерів і все більше – в задоволенні їх потреб для зацікавлення партнерства з ним, бо тільки партнерство буде приносити йому дохід. Ситуація стане прямо протилежною сьогоднішній. Керівник-годувальник і годовані будуть взаємно потрібними постійно по взаємній згоді і добрій волі, а не вимушено під страхом голодної чи іншої смерті, як експлуатовані наймані робітники і невільники по волі нахлібника-експлуататора.

Зникає основа для соціальної міжкласової напруги, і з’являється основа для соціальних гарантій у обох сторін. Виникаюча зацікавленість і, відповідно, конкуренція капіталістів по переманюванню населення в свої групи при існуючій і сьогодні у громадян свободі вибору можуть тільки покращити соціальний стан простих громадян і стати їм додатковою соціальною гарантією.

Багато капіталістів сьогодні дуже хочуть мати кращий вигляд в очах співгромадян, але їм заважають архаїчні відносини власності на майно як право на привласнення іншого майна. Тому пряма прив’язка права привласнення нового майна до кількості обслуговуваних людей, а не наявності іншого майна, більшості капіталістів повинна сподобатись, бо створює їм новий образ власника-годівника, і реформа законодавства не тільки не викличе перешкод з їхнього боку, але й точно буде підтримана ними. Їхнє майно стане лише тим, чим воно є насправді – суспільним продуктом, який знаходиться в розпорядженні конкретної особи і використовується нею на благо інших людей. Накопичений капітал ставатиме страховим запасом всієї групи людей. А банкротство власника-розпорядника не стане трагедією ні для кого. Всіх бажаючих з задоволенням запросять до себе інші капіталісти. Метод епізодичних голосувань символічними некомпетентними «голосами» на часто недемократичних «демократичних» виборах будь-яких посадовців буде автоматично доповнений, а іноді може бути і замінений повністю методом неперервного голосування абсолютно добровільним фізичним переходом громадян в об’єднання, які їм подобаються і яким вони подобаються. Любителі кривдити інших автоматично будуть погіршувати життя собі і своїм близьким без втручання нечисленних правозахисних органів.

Добровільне перебирання капіталістами соціальних функцій суттєво зменшить навантаження на державні органи. Прийдеться навіть штучно зберігати за державою деякі ключові функції: посередницькі, правозахисні, оборонні, страхові, науково-технічні, освітні.

Реалізація ідеї фактично буде подібна до інших соціальних революцій по наслідках. Тільки ця революція буде безкровною, бо антагонізм інтересів усувається не фізичною перемогою одної сторони, а заміною на спільний інтерес з гарантіями незворотності.

Основні правові елементи механізму реалізації ідеї викладені в проекті тимчасових поправок до ключових законів: Конституції, законів про послуги, законів про податок та інших законів про взаємовідносини осіб.

Поправка до Конституції повертає в Конституцію суттєво порушене сьогодні верховенство основних принципів римського права – принципу правової рівності громадян і слідуючого з нього принципу ненанесення шкоди, та встановлює деякі правила застосування основних наслідків цих принципів.

Поправка до законів про послуги (чи про виробництво і збут продукції) витікає з поправки до Конституції і впорядковує виробничі і торговельні відносини, унеможливлює економічні протиріччя між суб’єктами цих відносин та залишає можливість достатнього впливу суспільства на них.

Поправка до закону про податок витікає з поправки до Конституції і замінює всі існуючі податки єдиним податком з грошових доходів фізичних осіб, який стягується по певних правилах. Зокрема, банки-зберігачі грошових коштів автоматично стягують податки з банківських рахунків менших об’єднань фізичних осіб та зараховують по підлеглості на рахунки більших їх об’єднань від трудового колективу чи сім'ї до територіально-адміністративних одиниць та держави. Це максимально спрощує дії і відповідальність оподатковуваних осіб і зводить до подачі обслуговуючим банкам самими об’єднаннями чи, краще, обслуговуючими їх статистичними державними органами офіційних довідок про зміни кількості фізичних осіб-членів об’єднання. Суттєва прогресивність (нелінійність) нарахувань автоматично робить невигідним перевищення продавцями цін на товари та послуги, стабілізує грошові відносини, доводить до максимуму можливість розвитку виробництва та завоювання ринку пониженням цін, значно підвищує можливості несилового впливу держави на них при різкому зменшенні потреби в такому впливові.

Поправка до закону про податки регулює також обіг готівкових грошових знаків та негрошові матеріальні відносини з метою суттєвого зменшення руйнівних можливостей спекуляції, тіньової економіки та економічних диверсій типу існуючих.

Разом всі поправки є програмою, здатною швидко (за лічені місяці) перевести роботу всіх основних суспільних інституцій в автоматичний режим і суттєво покращити всі основні сучасні суспільні відносини, привести до так довго очікуваного соціального примирення, створити справжні гарантії соціальної захищеності кожному членові суспільства і зменшити вплив фізичної нерівності суб’єктів оподаткування на реалізацію їхніх рівних прав.

З повагою і найкращими побажаннями
Данилюк Анатолій Іванович.
andan-1@yandex.ru
www.worldphysics.narod.ru
20120114-20120130-20131201

Перечень Поправок:
1. Поправка 1 к Основному закону (Конституции)
2. Поправка 2 к Законам о взаимоотношениях лиц
3. Поправка 3 к Законам об услугах
4. Поправка 4 к Законам о налогах
5. Поправка 5 к некоторым подзаконным актам
6. Краткие сведения из общей теории систем (справка)
7. Краткие пояснения к Поправкам
8. Звернення до законодавців
9. Пропозиція реформи законів
201201201-201210201АИД

Опубликовано впервые: 01.12.2013 на сайте www.worldphysics.narod.ru
Корректировано: 03.12.2013
Переход: Главная Человек .doc


Hosted by uCoz