Переход: Главная Человек .doc

Приложение 9

Временные поправки к действующим законам

Пропозиція по радикальній реформі законодавства України


Пропонуються зміни в законодавстві України, які здатні системно і практично негайно вирішити всі основні проблеми суспільних відносин на основі деяких недостатньо врахованих сьогодні в законодавстві України принципів загальної теорії систем. Зокрема, принципу максимальної стійкості систем та витікаючих з нього принципів прискореного розвитку, максимальної ефективності та максимальної однорідності, частково декларованих ще у давньоримському праві через принцип ненанесення шкоди. Потреби в змінах достатньо вивірені реаліями України і світу за останні століття, і альтернативи їм невідомі.

Пропозиція оформлена у вигляді кількох тимчасових поправок до діючого законодавства (Конституції, цивільного, господарського та податкового законодавства) з метою полегшення прийняття, прискорення початку дії та одержання часу для подальшої неспішної роботи з відповідними законами та виконавцями. Очікуваний час повного вступу поправок в дію становить орієнтовно біля трьох місяців з моменту прийняття. Це час доведення змісту поправок до керівного персоналу на місцях та всього населення. Поправки сумісні з існуючим законодавством з врахуванням їх статусу тимчасових. Можлива тільки непринципова несумісність з особистими інтересами деяких осіб.

Пропоновані зміни законодавства не тільки не потребують на їх виконання централізованих бюджетних затрат, але й направлені на значне скорочення останніх та значний ріст валового доходу і добробуту населення за рахунок зникнення всіх існуючих перешкод господарству, його науково-технічному розвитку та ініціативі громадян. Навіть впровадження змін очікується достатньо малозатратним. В крайньому разі, при виникненні фінансових спорів з опозицією може бути використаний якийсь сторонній короткостроковий кредит, легко погашуваний навіть приватним використанням деяких технічних рішень, які для цього готовий надати зацікавленим особам автор пропонованих змін законодавства.

Вказані системні принципи вирішують не тільки українські, але й загальнолюдські проблеми, і рано чи пізно будуть реалізовані. Питання тільки ким, де і коли та після чого. В разі прийняття поправок Україною першим виграє морально і матеріально народ України, внутрішній і зовнішній імідж української держави та всіх гілок її влади. Бо це третій, середній, справді цивілізований і демократичний шлях між крайностями безладдя дико-капіталістичного хаосу та механістичного детермінізму централізованої диктатури (навіть у об’єктивно найпривабливішому для більшості населення світу комуністичному оформленні – хай вибачать мені справжні комуністи, яких я глибоко поважаю, але істина дорожча). І мені, як жителеві України, було б дуже приємно, якби Україна першою пішла по цьому шляху, гідно вийшла з триваючої кризи і стала взірцем для більшості країн світу і їх урядів, які, я надіюсь, з задоволенням і вдячністю підтримають у цьому її і її лідерів. Підтримають всі, хто шукає кращу модель безкризового суспільства і світу без кордонів. Підтримають всі політичні сили і союзи, які не на словах, а на ділі турбуються про народ. Підтримають більшість власників-капіталістів, не бажаючих виглядати нелюдами, не кажучи вже про найширші народні маси з їх віковічною мрією про справедливу велику сім’ю. Підтримає навіть значна більшість дрібно-паразитично настроєного прошарку населення. Не підтримають лише затяті паразити, але їх незначна меншість. Це свого роду момент істини.

І це все норми прямої дії. Нове законодавство здатне тривало працювати в повністю автоматичному режимі і дозволяє так само автоматично працювати економіці і державі та керувати ними найбільш ефективним методом дозованого розбалансу в чутливих точках з можливістю автоматичного виправлення помилок після припинення дії їх причин. Держава одержить достатньо потужні і надійні механізми точнішого впливу на події, зменшить вимушені витрати і, відповідно, непопулярні податки і зможе краще зосередитись на своїх головних, координаційно-регуляторних і освітньо-виховних, функціях.

Прийняття поправок буде значним плюсом владі в очах широкої демократичної громадськості. Прийняття можливе і Верховною Радою, і всенародним референдумом. Необхідно тільки чітко довести до відома депутатів і народу України, що тільки так оновлене законодавство здатне ліквідувати триваючий класовий антагонізм, суттєво змінити на краще соціально-психологічний і матеріальний стан всього суспільства і кожного громадянина та забезпечити їх подальший стабільний прискорений безкризовий розвиток.

Додатки:
1. Поправка 1 к Основному закону (Конституции)
2. Поправка 2 к Законам о взаимоотношениях лиц
3. Поправка 3 к Законам об услугах
4. Поправка 4 к Законам о налогах
5. Поправка 5 к некоторым подзаконным актам
6. Краткие сведения из общей теории систем (справка)
7. Краткие пояснения к Поправкам
8. Звернення до законодавців
9. Пропозиція реформи законів

З повагою і найкращими побажаннями
Данилюк Анатолій Іванович.
andan-1@yandex.ru
www.worldphysics.narod.ru

Деякі цитати:

«Суть змін полягає в створенні законодавчих умов для соціального примирення з допомогою простого, але чіткого розмежування справжніх злочинів проти людяності і псевдо-злочинів проти злочинних законів та в знищенні найбільш значимого класового психологічного антагонізму на майновому ґрунті.

Це майже автоматично, одним розчерком пера, перетворить абсолютну більшість власників-капіталістів з ненажерливих лиходіїв-експлуататорів, грабіжників та шахраїв в звичайних господарників-годівників, а більшість чиновників – з бездушних деталей нелюдяної держави в гуманних керівників-захисників і щирих порадників-добродіїв, розширює можливості всіх ініціативних людей творити добро, гарантуючи пропорційність їх власних доходів кількості зробленого ними добра для інших людей. Дуже дорожчають або просто стають невигідними і втрачають зміст більшість економічних і політичних диверсій і злочинів проти держави, осіб та об’єднань, повністю вирішуються проблеми управління господарськими об’єктами, грошовим обігом, проблеми інвестицій в освіту, науку, виробництво. Неімущі перетворюються з зневажених і знедолених, гнаних і гноблених в об’єкт абсолютно здорової конкуренції керівників всіх рівнів і одержують матеріальні гарантії повноцінного життя і розвитку, де решта буде вже залежати тільки від них.»

«Короткі відомості про автора
а) законослухняний громадянин, представник поміркованої громадськості з власними системно узгодженими пропозиціями до Конституції, господарського та податкового законодавства, які вивірені реаліями України і світу за останні століття;
б) принципово не схильний ні до яких крайностей та вибіркових ідеалізацій системолог, спеціаліст по загальній теорії систем з детальним знанням властивостей вищих систем, принципів їх будови і самоорганізації, взаємодії з зовнішнім оточенням та внутрішніми складовими, перспектив та оптимальної стратегії поведінки;
в) фізик, інженер і винахідник, готовий підкріпити свої законодавчі пропозиції науково-технічними, тобто матеріально, у вигляді цілого ряду своїх і чужих технічних рішень, включаючи винаходи, придатні для оптимального повного вирішення енергетичної та прийнятного часткового вирішення харчової, екологічної, житлової, транспортної та деяких інших проблем всього населення України і не тільки її, як мінімум, на найближче століття;
г) людина, знайома з азами теорії управління і господарського та патентного права, ділової етики та психології, з інноваційною роботою, з практикою науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, з науково-технічними та економічно-правовими аспектами підготовки та організації виробництва, з системним баченням перспектив розвитку науки і техніки, суспільства і людства в цілому;
д) людина, яка щиро вірить у вище призначення людей, поважає реальну історію і її творців, не вважає поганим все, що було зроблено раніше, і високо цінує все краще як основу подальшого розвитку."

«5. При суттєвому потенційному багатосторонньому виграші Комісії від участі в її роботі будь-який ризик для керівництва є практично нульовим. Бо, з одного боку, при негативній оцінці пропозицій комісія завжди зможе знехтувати ними навіть при підписах з вираженням особливої думки, якими я і так ніколи не зловживав. А з другого боку, я ніколи не страждав надмірною конфліктністю, більше того, доводилось чути звинувачення менш врівноважених осіб у недостатку войовничості через звичку обходити та згладжувати непродуктивні конфлікти, і я вже вийшов з того віку, коли легко міняють звички. Тому баланс – явно на користь участі в роботі.»

«3.9. Коррекция социальных отношений
Общественные (социально-экономические, социально-политические, социально-психологические и другие) отношения всегда были или стимулом, или тормозом для развития науки и техники.

Декларируемые сейчас отношения нельзя назвать стимулирующими, что само по себе вызывает понятное желание заменить их на лучшие. Тем более, что в основе стратегии обоснования нынешних отношений чаще всего лежат, в общем-то, бездоказательные утверждения о неспособности современной науки и техники преодолеть надвигающийся ресурсный кризис, вызываемый исчерпанием разведанных запасов полезных ископаемых. А высокая эффективность одних только упомянутых технических решений не оставляет места для злоупотреблений подобными утверждениями.

Реализация столь эффективных технических решений требует изменения подхода к социальным отношениям. Превращению их из тормоза в стимул к развитию. Задача может быть решена по аналогии с другими задачами чисто логическим путем.

Единственным существенным различием между двумя основными группами отношений, которые традиционно рассматриваются как «гуманные» и «негуманные» апологетами обеих групп, является отношение к паразитизму – жизни за чужой счет. Все остальное – словесные спекуляции вокруг этого паразитически настроенной группы людей и непонимание подавляющим малообразованным большинством противоположной группы существенной разницы между паразитизмом как критерием-причиной выбора действий и богатством как следствием конкретных действий.

Следует отметить, во-первых, что паразитически настроенная группа всегда меньше по численности группы своих антиподов, хотя довольно многочисленна и намного более агрессивно настроена. Настолько более, что все революции, имевшие целью ограничение влияния этой группы, рано или поздно терпели поражение. Во-вторых, любая группа неоднородна, и эта группа не является исключением. В-третьих, формальное разделение по имущественному признаку на богатых и бедных не всегда соответствует разделению по способу приобретения богатства. В-четвертых, даже многие преступники желают избавиться от обидного для них клейма паразита. В-пятых, для большинства паразитов при всей их неуемной жадности не так уж много и нужно – пить, есть, бездельничать.

Исходя из ограниченности запросов паразитически настроенной части населения, малочисленности этой части, ее неоднородности, не вхождения в нее значительной, если не большей, части активной хозяйственно-политической элиты, а также учитывая неизмеримо возросшие со времен первых революций возможности производительных сил по удовлетворению потребностей и запросов населения, еще в 1990 году были разработаны поправки к действующему законодательству, направленные на ограничение влияния паразитизма на другие общественные отношения. За последующие 20 лет жизнь только подтвердила отсутствие альтернативы этим поправкам.

Поправка к Конституции – касается возведения в ранг основного конституционного принципа известного принципа древнеримского права – принципа ненанесения вреда или, что то же, принципа взаимного согласия с подробным определением терминов и признаков нанесения вреда и его компенсации.

Вторая поправка – следствие первой, установление обязательности заключения выгодных договоров и ответственности за отказ от их заключения в виде компенсации подтвержденного ущерба.

Третья поправка – следствие первой, о налогах с введением единого прогрессивного подушного налога по очень простой и понятной формуле, которая единым образом привязывает прибыль любой социальной структуры к количеству входящих в нее людей, делает очень невыгодным раскручивание цен и инфляции и лишает сил любые «безлюдные» структуры. Но самое главное, формула заставляет капиталиста не увольнять, а переманивать к себе людей заботой о них, что автоматически превращает любого капиталиста в прямом и переносном смысле из «кровопийцы-эксплуататора» в хозяйственника-кормильца. А склонную к мелкому паразитизму часть населения удовлетворяет и этим исключает из оборота. При этом не только исчезают любые препятствия, но и появляется финансовая заинтересованность во взаимном финансировании и самофинансировании любых работ, включая инновации, в обучении и самообучении кадров. Налог накопительный и перечисляется автоматически банком на основании имеющихся у банка сведений о безналичном обороте средств плательщика и его справки о численности работников и иждивенцев. Бухгалтерские ошибки перестают быть катастрофическими для предприятий. Сокрытие налогов и экономические диверсии становятся и невыгодными, и технически невозможными. Резко падает потребность в пенсионных фондах. Выполнять их роль будет выгодно любому капиталисту. Отдельно описана специфика контроля уплаты налогов с безналичного и наличного оборота.

В общем, эта триединая поправка существенно меняет направление мышления и чиновника, и капиталиста, и работника, и иждивенца. У них исчезает почва для психологического антагонизма из-за асимметрии отношений и неуверенности в завтрашнем дне.»

Опубликовано впервые: 01.12.2013 на сайте www.worldphysics.narod.ru
Корректировано: 03.12.2013
Переход: Главная Человек .doc


Hosted by uCoz